استحباب گراميداشت دوستان و نصيحت كردن آنان‏

ابو الحسن امام موسى كاظم (ع) فرمود:

وقتى كه شخص حاضر است با كنيه و اگر غايب است با نام او را ياد كن.

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “استحباب گراميداشت دوستان و نصيحت كردن آنان‏”