آیا دروغ به شوخی حرام است؟

روایتی از حضرت علی(ع)درباره دروغ گفتن
دروغ گفتن به شوخی عذاب‌ ندارد، ولی شایسته است این كار انجام نشود. در روایات از دروغ گفتن به شوخی هم مذمت و نهی شده است.
حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترك الكذب هزله و جده [1]
هیچ بنده ای طعم ایمان را نمی چشد، مگر این كه دروغ را چه شوخی و چه جدی ترک كند.»
امام زین العابدین (ع‌) به فرزندش فرمود: «اتقوا الكذب الصغیر منه و الكبیر فی كل جد و هزل [2]
از كوچک و بزرگ و جدی و شوخی دروغ بپرهیز.»
دروغ گفتن به شوخی، كم كم انسان را بر دروغ جدی جرأت می دهد.
امام خمینی (ره) در چهل حدیث می‌فرماید:
«از اموری كه انسان باید ملتفت آن باشد، این است كه دروغ به عنوان شوخی و مزاح هم در اخبار از آن تكذیب [و نهی] شده است و تشدید در امر [به ترک] آن گردیده و علما فتوای به حرمت آن نیز می دهند.» [3]
پی‌نوشت ها:
اصول کافی، ج 4، باب الکذب، ح 11. [1]
اصول کافی، ج 4، باب الکذب، ح 2. [2]
چهل حدیث، ص 472. [3]

نظر دهید !!!

نظر شما برای “آیا دروغ به شوخی حرام است؟”