جلسه کمیته اجرایی بسیج فرهنگیان نمین

درمورخه 17/4/96جلسه کمیته اجرایی بسیج فرهنگیان نمین با حضور اعضا تشکیل شد ومقرر گردید دوره ها 1-پوشش 2-جمعیت اجرایی شود وبه جبهه مقاومت وبازسازی عتبات عالیات مساعدتگردد

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه کمیته اجرایی بسیج فرهنگیان نمین”